Výkup odpadů

 • 12 01 01   O  Piliny a třísky železných kovů
 • 12 01 03   O  Piliny a třísky neželezných kovů
 • 15 01 04   O  Kovové obaly
 • 17 04 01   O  Měď, bronz, mosaz
 • 17 04 02   O  Hliník
 • 17 05 03   O  Olovo
 • 17 04 04   O  Zinek
 • 17 04 05   O  Železo a ocel
 • 17 04 06   O  Cín
 • 17 04 11   O  Kabely
 • 20 01 01   O  Papír a lepenka
 • 20 01 40   O  Kovy
 • 16 01 04*  N  Autovraky
 • 16 06 01*  N  Olovněné akumulátory

Ostatní:

 • 17 04 07
 • 16 01 03
 • 16 02 14
 • 16 01 17
 • 16 01 18
 • 19 01 02
 • 19 10 01
 • 19 10 02
 • 19 10 06
 • 19 12 02
 • 19 12 03
 • 19 12 12
 • 20 01 36

Nebezpečné:

 • 12 01 01*
 • 12 01 03*
 • 15 01 04*
 • 15 01 10*
 • 15 01 11*
 • 16 06 02*
 • 17 04 09*
 • 17 04 10*